FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
सम्पति कर ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ 02/12/2019 - 15:43 PDF icon सम्पितकर व्यावस्थापन.pdf
भवन इजाजत तथा नक्सा पास कार्यविधि २०७४ (क) 02/12/2019 - 15:32 PDF icon भवन इजाजत.pdf
बालश्रम मूक्त नगरपालिकाको स्थापनाको लागि कार्यविधि २०७५ 02/12/2019 - 15:20 PDF icon वाल श्रम मुक्त न. पा कायर्यिविधि.pdf
ब.न.पा.को विपत ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७५ 02/12/2019 - 14:28 PDF icon बिपद व्यवस्थापन.pdf
अायाेजना संचालन कार्यविधि (२०७४) 02/08/2019 - 14:01 PDF icon CCF02092019_0003.pdf
बर्दिबास नगर कार्यपालिकाकाे बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि (२०७४) 02/08/2019 - 12:16 PDF icon CCF02092019_0001.pdf
बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड श्रोत पुस्तिका 10/31/2018 - 15:35
अार्थिक विनियाेजन एेन २०७५/ ७६ 08/23/2018 - 15:24 PDF icon IMG_0002.pdf
आर्थीक ऐन -२०७५ 07/25/2018 - 11:08 PDF icon आर्थी क ऐन -२०७५ Bardibas).pdf
बर्दिबास नगरपालिकाको बिद्यालय ब्यबस्थापन तथा संचालन कार्यबिधि-२०७४ 07/10/2018 - 16:11 PDF icon education regulation edited 0741.pdf

Pages