बर्दिबास नगरपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको आगी सुचना , संञ्चार र प्रविधि सम्बन्धि एक दिवसिय तालिम ।