तपाइलाई हाम्रो नगरपालिकाको सेवा कस्तो लाग्यो ?

सार्है राम्रो
27% (4 votes)
राम्रो
40% (6 votes)
झन्झटिलो
33% (5 votes)
Total votes: 15