तपाइलाई हाम्रो नगरपालिकाको सेवा कस्तो लाग्यो ?

सार्है राम्रो
24% (4 votes)
राम्रो
35% (6 votes)
झन्झटिलो
41% (7 votes)
Total votes: 17