FAQs Complain Problems

वडा १३

सिमाना:
पुर्व: भंगाहा नगरपालिका(महोत्तरी), बनपा-७ र बनपा-९
पश्चिम:बनपा-८ र बनपा-१२
उत्तर:बनपा-२ र बनपा-८
दक्षिण:बनपा-१२

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार
पुरूष संख्या २०६३, महिला संख्या २१५२

Undefined
Population: 
४२१५
Ward Contact Number: 
९८४५५८७५२७