FAQs Complain Problems

Act, law, Procedure and directives

Post date Document
बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड श्रोत पुस्तिका 10/31/2018 - 15:35
अार्थिक विनियाेजन एेन २०७५/ ७६ 08/23/2018 - 15:24 PDF icon IMG_0002.pdf
आर्थीक ऐन -२०७५ 07/25/2018 - 11:08 PDF icon आर्थी क ऐन -२०७५ Bardibas).pdf
बर्दिबास नगरपालिकाको बिद्यालय ब्यबस्थापन तथा संचालन कार्यबिधि-२०७४ 07/10/2018 - 16:11 PDF icon education regulation edited 0741.pdf
व्याकहु लोडर/ रोलर संचालन कार्यविधि २०७५ 07/09/2018 - 15:40 PDF icon CCF04092019_0001.pdf
राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यबिधी २०७५ 07/03/2018 - 17:22 PDF icon राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यबिधी २०७५
बनपा नगर प्रहरी कार्यबिधी २०७५  06/20/2018 - 15:54 PDF icon नगरप्रहरी कार्यविधि २०७५.pdf
बर्दिबास नगरपालिकाको आर्थिक ऐन- २०७४/७५ 05/30/2018 - 15:30 PDF icon 6.1......स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ Bardibas).pdf
बर्दिवास नगरपालिकाका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको शिष्टाचार तथा आचार संहिता– २०७२ 11/21/2016 - 11:33 PDF icon बर्दिवास नगरपालिकाका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको शिष्टाचार तथा आचार संहिता– २०७२.pdf
टोल विकास संस्था महोत्तरीको विधान 02/23/2016 - 13:28 PDF icon TLO MERGE.pdf

Pages